публикации

Димитър Бончев Карастоянов

  • Разпоредбата на чл. 84, ал. 2 ТЗ и последиците от нейното нарушаване" – списание “Търговско право”, бр. 4/1997 /съавтор/
  • "Събирателното дружество – правна уредба по Търговския закон от 1897г. и по действащото законодателство" - списание “Търговско право”, бр. 3/1998 /съавтор/
  • "Относно свикването на Общо събрание на акционерите" - списание “Търговско право”, бр. 1/2001 /автор/

 Христо Свиленов Митков

 Публикация на тема "действителни собственици" - тук (стр. 28 и 29).