как работим

Абонаментно обслужване:

Абонаментното правно обслужване включва трайно и постоянно правно обслужване на клиента, което се изразява в ежедневно обслужване на бизнеса на клиента - всички правни дейности, който са от значение за нормалното протичане и бъдещо развитие на съответния бизнес. Абонаментното правно обслужване включва също така планиране на бъдещия бизнес на клиента, неговото развитие и структуриране. Обслужването включва устно и писмено консултиране на клиента като Кантората изпълнява всеки свои ангажимент към клиента във възможно най-кратки и разумни срокове, съобразени с натовареността, спешността на случая, правната и фактическа сложност на казуса. Абонаментните услуги, които Кантората предлага включват данъчно планиране при учредяване и планиране на бизнес или дейност, при учредяване, сливане или разделяне на отделни дружества, както и при отделни сделки и други операции, като предоставя легални способи за намаляване на данъците.

Работа по отделен казус:

Извън случаите на абонаментното обслужване, предлагано от Кантората, адвокатите предлагат правни съвети и помощ и при индивидуално обособени случай, като отделни сделки, учредяване на дружества, процесуално представителство, правни консултации и др.

Правната ни услуги са насочени основно към консултирането и съдебните процеси свързани със секторите и отраслите:

 • аутсорсинг, проектов мениджмънт, разработване на софтуер
 • внос, сервиз и обслужване на автомобили
 • лизинг
 • печатни медии и реклама
 • производство на електроенергия
 • строително предприемачество
 • телекомуникации
 • търговия на дребно
 • търговия с недвижими имоти
 • финанси и кредитиране
 • хранително-вкусова промишленост

Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници" е предоставяло правни услуги и консултации на държавни институции в следните области: процесуално представителство; участие в изготвяне на документи за обществени поръчки; участие в преговори с други публични институции и частни организации; консултации и съдействие в изготвянето на предложения за законодателни промени; изготвяне на правни становища.