Имиграционно право

Кантората предлага правни услуги в областта на имиграционното право, свързани с:

• издаване на визи за дългосрочно пребиваване в Република България;
• издаване на разрешения за продължително и постоянно пребиваване в Република България;
• получаване на българското гражданство;
• консултации относно процедурите по кандидатстване, издаване и получаване на визи, разрешения за пребиваване и гражданство в Република България;
• изготвяне на необходимите документи и взаимодействие с компетентните органи;
• съдействие при участието в различните процедури;