Трудово право

   В областта на трудовото право Кантората предлага изчерпателни правни услуги свързани със всякакви трудовоправни въпроси. Услугите ни включват: 


• изготвяне, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори;
• изготвяне на всякакви документи, свързани с трудовия процес - правилници за вътрешен трудов ред, заповеди от работодател, предизвестия, споразумения и др.;
• процесуално представителство по трудовоправни спорове;
• участие в процедури по масови уволнения и подбор на служители;