Сливания и придобивания

Кантората предлага правна помощ в областта на сливанията, придобиванията и разделянията. Имаме богат опит с всякакъв вид дружества. Кантората е предлагала сътрудничество при голям брой разделяния на територията на България като е използвала различни професионални способи при разрешаването на някои специфични проблеми. Кантората предоставя услуги по структурирането на преобразуванията, изготвяне на проекти на документи, анализи и консултации.