Други услуги

Кантората предоставя допълнителни услуги на своите клиенти, които улесняват изграждането и развитието на техния бизнес: 


• предоставяне адресът на Кантората, който да бъде използван като адрес на управление за търговски дружества и/или юридически лица с нестопанска цел; 
• доверително управление на участия в търговски дружества;
• доверително заемане на длъжност директор в управителни органи на търговски дружества;