Финанси и кредитиране

Кантората подпомага клиенти, който ползват заеми и други банкови услуги чрез съвети свързани с тези финансови сделки, включващи изготвянето и разглеждането на документацията по различните сделки и правни становища. Кантората има обширни относно предложенията на финансовите институции, документацията и обезпечителните изисквания свързани с тези предложения. В течение сме за развитието на предлаганите услуги и финансиране, за да предоставим на клиентите ценна помощ и конкурентни виждания. Предлагаме услуги свързани с: 


• Правното обслужване на банки и небанкови финансови институции;
• Правното обслужване на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции и др.);
• Правно обслужване на клиенти в отношенията им с банки
• Правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит;
• Подготовката на договори за кредитни обезпечения;