Недвижими имоти

В областта на недвижимите имоти Кантората предлага правни съвети на български и чуждестранни клиенти, които действат на българския пазар. Ние работим по случаи както в публичния, така и в частния сектор, винаги съсредоточени върху това, клиентът ни да получи възможно най-добрият съвет. Правната ни помощ включва изготвянето на проекти за договори, предварителни договори, окончателни договори, помощ при воденето на преговори за покупко-продажби, изготвянето на документи, подробни правни съвети при възникнали спорове, както и воденето на съдебни процеси. Адвокатите в Кантората са специалисти в областта на данъците и финансите, които са важен елемент от сделките с недвижими имоти. Адвокатите имат също така дълбоки познания в сферите на регулацията и отчуждаването. Закупуването, продажбата и управлението на имоти изисква професионално фокусиране върху проблемите свързани с данъците. Някой от проблемите, с които се занимаваме са тези свързани с ДДС, данъците върху печалбите и доходите. Във връзка с инвестиционните процеси протичащи в последните години в България кантората е участвала в и е предлагала правни услуги за подготовката и финализирането на много сделки, свързани с продажбата на недвижими имоти. Кантората може да предложи изчерпателна помощ на собствениците на имоти, наемателите, управителите и други лица имащи връзки с наемането и управлението на имоти. Някои от типични случаи на работата ни са:

• Преговори и изготвяне на проекти на договори за наем;
• Вземания и евикция;
• Договори за управление и услуги;

В областта на недвижимите имоти Кантората работи с местни и чуждестранни строителни компании и инвеститори, като също така дава правни съвети на строители и предприемачи при сделки за застрояване. Правната помощ включва съвети при предлагането на оферти, преговори при договори, изпълнението на договорите.

В тази сфера Кантората предоставя пълен комплекс услуги предимно на чуждестранни клиенти. Кантората поддържа връзки с агенции за недвижими имоти и има доказан опит в подготовката и извършването на всякакви сделки с недвижими имоти, провеждане на преговори и представителство на клиента, проучване правния статус на даден имот, данъчни и други консултации, свързани с имота, получаването на банкови кредити за закупуването на имоти. Правното обслужване на клиента включва целият процес - от провеждане на преговори и подготовка на предварителни договори за продажба до подписване на нотариалните договори и данъчни консултации.