Интелектуална собственост

В областта на интелектуалната собственост Кантората предлага: 


• Защита на авторите и притежателите на патенти;
• Регистриране на търговски марки в Патентно ведомство на Република България;
• Подготовка на договори, предоставящи изключително или неизключително право на ползване на авторско произведение или патентован продукт;
• Комплексни лицензионни договори;
• Цялостна защита на правата върху интелектуална собственост.
• Защита срещу обвинения в нарушаване на чужди права на интелектуална собственост
• Правни консултации за ефективно управление на интелектуална собственост
• Процесуално представителство пред съдилища и административни органи
• Представителство пред Европейското патентно ведомство (European Patent Office).

 

Кантората разполага с регистриран представител по индустриална собственост.