данъчно-счетоводни услуги

В областта на данъците и счетоводството Кантората работи в сътрудничество с Данъчно-счетоводна консултантска компания НОВАКОН. Чрез сътрудничеството си с НОВАКОН ние предлагаме на клиентите си едно комплексно обслужване, както в сферата на правото, така и в тази на счетоводството и данъците, което да отговори на нуждите на цялостното развитие на бизнеса им.

 

В партньорство с данъчно-счетоводна консултантска компания НОВАКОН, ние можем да ви предложим изчерпателни данъчно-счетоводни услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес.

НОВАКОН е специализирана в предоставянето на консултантски услуги на чуждестранни и местни инвеститори в България, включително:
• счетоводно обслужване и одит
• ТРЗ услуги
• данъчни консултации във връзка с данъчна оптимизация, сливания и придобивания
• прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
• изготвяне на бизнес план и икономически обосновки
Екипът на НОВАКОН включва професионалисти в сферата на корпоративните финанси, инвестициите, счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и социално-осигурително законодателство. Специалистите на НОВАКОН притежават богат практически опит в разрешаването на сложни казуси в сферата на данъчното планиране, избягване на двойно данъчно облагане, легитимна данъчна оптимизация.

 

За връзка с НОВАКОН:


1606, София, Бул. Едуард И. Тотлебен № 85-87, ет. 3

тел.: +359 2 400 11 92, +359 888 743 121

факс: +359 2 952 11 88

e-mail: info@novacon.bg